IT-systemen helpen bij beste keuze behandeling

IT-systemen helpen bij beste keuze behandeling
juni 11, 2016 Peter Smeets

De wetenschap rondom oncologie ontwikkelt zich razendsnel. Effectiviteit van behandelingen tegen kanker verschilt van persoon tot persoon. De hoeveelheid aan beschikbare informatie maakt het haast onmogelijk om deze altijd op het juiste moment ter beschikking te hebben. Hierdoor is het mogelijk dat individuele patiënten niet altijd de behandeling krijgen die voor hen optimaal werkt. IT-gebaseerde beslisondersteuning kan hierbij een uitkomst bieden, het helpt artsen en patiënten bij het maken van de beste keuze voor een behandeling.

Om dit mogelijk te maken tekenden de ministers Schippers (Volksgezondheid) en Kamp (Economische Zaken) samen met een groot aantal partijen begin juni een ‘Health Deal’. Deze Health Deal moet bijdragen aan optimale beschikbaarheid van medische informatie en specialisten in de oncologie beslisondersteuning bieden. Hierbij moet te allen tijde voldoende aandacht zijn voor het waarborgen van privacy, databescherming en patiëntveiligheid.