Kankerrevalidatie is kosteneffectief

Kankerrevalidatie is kosteneffectief
april 29, 2016 Peter Smeets
In Nieuws

“REHABILITATION FOR CANCER SURVIVORS

 COST-EFFECTIVENESS AND BUDGET IMPACT

promotie tot doctor aan de Universiteit van Twente, door Janne Charlotte Mewes

In haar dissertatie eind februari 2016 beschrijft Janne Mewes de kosteneffectiviteit van kankerrevalidatie. Onderstaand een gedeelte van haar bevindingen en conclusies.

“Op basis van de resultaten uit dit proefschrift kan ervan uitgegaan worden dat kankerrevalidatie kosteneffectief is. Met gemiddelde kosten per persoon van €190 tot €1.500 voor de typische interventies zijn deze relatief goedkoop. De betaalbaarheid van kankerrevalidatie van de hier geëvalueerde interventie, multidisciplinaire werkhervatting, verdient zichzelf meer dan terug vanuit het maatschappelijk perspectief. Dit wordt ook voor andere interventies verwacht, zoals beweegprogramma ́s, omdat deze ook kunnen leiden tot een snellere terugkeer naar werk en tot het voorkomen van toekomstige zorguitgaven. Daarom kan geconcludeerd worden dat in het geval van revalidatie voor ex- kankerpatiënten aan de criteria van kosteneffectiviteit en betaalbaarheid voldaan is.

Mewes verwacht dat breed ingevoerde kankerrevalidatie leidt tot een kostenbesparing. Zij ziet een rol voor werkgevers, pensioenfondsen en zorgverzekeraars, waarbij aangetekend dat een maatschappelijke en politieke discussie gevoerd zal moeten worden.

De uitkomst van dit proefschrift ligt volledig in lijn met dat wat Tegenkracht met haar werkgeversaanpak voor staat: tegen een geringe investering van een Sportplan staat een winst in de vorm van snellere terugkeer in het arbeidsproces. Rationele argumentatie die een rechtvaardiging versterkt om een werknemer te ondersteunen.