Vragenlijst werkhervatting na kanker

Vragenlijst werkhervatting na kanker
februari 21, 2017 Matijs Jansen

Veel mensen ondervinden problemen met het hervatten van werk na de behandeling van kanker. Het doel van deze vragenlijst is vroegtijdig in kaart brengen welke patiënten moeite zullen hebben met het hervatten van hun werk. Als eerder duidelijk is wie het risico loopt niet of (te) laat aan het werk te kunnen, kan tijdig worden ingegrepen en kunnen problemen worden voorkomen.

In dit onderzoek wordt getest of de vragenlijst op duidelijke en volledige wijze alle aspecten van werkhervatting bevraagt. Eerst wordt gekeken of u binnen de doelgroep van dit onderzoek valt. Als dit het geval is volgt hierna een aantal vragen over uw persoons-, ziekte- en werkkenmerken. Hierna vult u de daadwerkelijke vragenlijst in en tot slot wordt er feedback gevraagd.

Via deze link komt u in de vragenlijst. www.vragenlijstwerkhervatting.nl

Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder supervisie van docenten van Avans+. Uw anonimiteit wordt gewaarborgd en u kunt te allen tijde stoppen met invullen zonder opgave van reden. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 15 minuten.

Alvast heel erg bedankt voor de moeite!
Bij vragen kunt u contact opnemen met de onderzoeker Kim Slütter, oncologiefysiotherapeut i.o.
k.slutter@gmail.com || 06-45751367