Oncopol

Wat is Oncopol?
Oncopol is een speciaal revalidatieprogramma dat wordt aangeboden aan medewerkers van de Politie bij wie de diagnose kanker is gesteld. Oncopol wordt je in een vroeg stadium na de diagnose aangeboden. Door snel te starten met een revalidatieprogramma begin je fitter aan het behandeltraject (operatie, chemotherapie, bestraling) dat je moet ondergaan vanwege jouw ziekte. Je kunt daardoor de behandelingen beter doorstaan en op de langere termijn heb je betere gezondheidsperspectieven.

Hoe werkt Oncopol?
Zodra bij een politiemedewerker de diagnose kanker wordt gesteld, ontwikkelt Oncopol een op maat gemaakt sportmedisch en beroepsgericht revalidatieprogramma. Kankerpatiënten krijgen arbeidsrelevante begeleiding en advies. Bovendien worden er afspraken gemaakt over psychosociale begeleiding.

Alles onder het motto ‘Stay Fit, Stay at Work’

Voor wie?
Alle politiemedewerkers kunnen  – als eerste beroepsgroep in Nederland – gebruikmaken van vroegtijdige revalidatie.

Politie-specifiek
Oncopol helpt politiemedewerkers met kanker vanaf de eerste dag van hun ziekteproces. Op een actieve manier, zodat ze het herstelproces zelfstandig ter hand kunnen nemen. Het werk, de rode  draad in hun leven, blijft daardoor behouden. Ze beschikken zo over meer veerkracht, wat na afloop van de behandeling een snellere terugkeer bevordert. Als dat nodig is, worden ook politie-specifieke operationele begeleiding en training ingezet.

Tegenkracht
Tegenkracht is de partner die elke aanmelding oppakt en verder helpt aan de gewenste interventies. De coördinator van Tegenkracht opereert in deze als ‘care-manager’ van a tot z voor elke aangemelde politieman of vrouw met kanker.

Aanmeldingsformulier kan ingevuld worden door een bedrijfsarts van de politie.


Filmpjes