Stichting Tegenkracht

Mijn tegenkracht

Wij zijn een stichting die inmiddels meer dan 15 jaar bestaat en van origine mensen met kanker overal in Nederland maatwerk beweeg- en sportprogramma’s biedt. Jaarlijks volgen honderden mensen op individuele basis sportplannen.

De dienstverlening die ooit begon met sport en bewegen is anno 2024 veel meer multidisciplinair. De deelnemers worden nu niet alleen geholpen met sport en bewegen, maar Tegenkracht heeft inmiddels ook een groot aantal partners op het gebied van psychosociale ondersteuning, voeding en ergotherapie. Kwaliteit-van-leven als centraal vertrekpunt wordt immers sterk beïnvloed door allerlei leefstijlaspecten.

Het doel van het boek is tweeledig: enerzijds zal het boek kankerpatiënten inzicht geven in de mogelijkheden die allemaal beschikbaar zijn. Anderzijds is het bedoeld om ook behandelaars zoals oncologen en bedrijfsartsen inzichten te geven in de mogelijkheden die er zijn.

Bestel hier!

‘Patiënten en begeleiders over actieve leefstijlbegeleiding voor, tijdens en na kanker’
Totaal: € -


Elf kankerpatiënten
vertellen over hun ziekte en hoe zij daar mee omgaan. Vrouwen en mannen jong en oud, maar allen vol in het leven met diverse vormen van kanker. En hoe zij hun herstel hebben gedaan met het Vitaliteitsplan Tegenkracht.

Een wetenschapper
die vertelt over het ‘proven concept’, het wetenschappelijke bewijs dat bewegen en sporten het herstel bevordert.

Zeven behandelaars
een oncoloog, een diëtist, een oncologie fysiotherapeut, een psycholoog, een fitnesstrainer oncologie, een re-integratie-specialist en een consulente, zij vertellen over hun aanpak en begeleiding.

Een sportarts
die vertelt hoe belangrijk bewegen en sporten is en waarom de persoonlijke belastbaarheid altijd uitgangspunt is voor een trainingsprogramma.

Een werkgever
die vertelt over zijn betrokkenheid en succesvolle aanpak die leidt tot een snellere terugkeer naar werk.

Een bedrijfsarts

die over ‘werk en kanker’ vertelt en hoe belangrijk de rol van de werkgever is.

Het boek bevat

veel informatie over mentale en fysieke ondersteuning. en veel achtergrondinformatie over behandelmethodes.

120 pagina’s toegankelijke informatie

die kankerpatiënten helpt ‘de weg te vinden’ nadat ze de behandelingen in het ziekenhuis achter de rug hebben.