Stichting Tegenkracht begeleidt kankerpatiënten voor, tijdens én na de oncologische behandelingen om deze zo goed mogelijk te doorstaan en sneller te herstellen. Het Vitaliteitsplan Tegenkracht omvat maatwerkbegeleiding op het gebied van lichamelijke fitheid, mentaal welzijn en voeding.

Wij zoeken voor uitbreiding van ons team een penningmeester.

Profiel penningmeester Tegenkracht

De penningmeester moet het inhoudelijk beleid vertalen in geld. De penningmeester bereidt beslissingen op het terrein van financiën voor.

De belangrijkste taken van de penningmeester zijn:

 • Operationeel overleg met de administrateur;
 • Opstellen van de begroting;
 • Opstellen van een financieel jaarverslag, in samenwerking met onze accountant;
 • Opstellen van een financiële planning voor meerdere jaren;
 • Controleren en beoordelen van financiële gegevens;
 • Afstemming loonbelastingen en aangiften;
 • Afstemming salarissen;
 • Bankzaken RABO Bank;
 • Donateurs incasseren;
 • Maandelijks informeren van bestuur en andere belanghebbenden over de financiële stand van zaken en liquiditeit en de prognoses hierover;
 • Relevante verzekeringen sluiten;
 • Fondswerving inclusief het opzetten van een netwerk voor het verwerven van financiële middelen.

Vaardigheden:

Over een goed financieel en boekhoudkundig inzicht beschikken, ook al zal hij/zij de boekhouding aan een ander delegeren. Voldoende inzicht moeten hebben om het werk van anderen op kwaliteit te kunnen beoordelen.

Functie-eisen:

 1. Organisatievermogen;
 2. Bestuurlijke ervaring;
 3. Financiële kennis van zaken;
 4. Dienstverlenende instelling;
 5. Kennis van en affiniteit met de zorg;
 6. Handig met de computer.

Vaardigheden:

 1. Vermogen om in teamverband te werken;
 2. Goede contactuele eigenschappen;
 3. Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 4. Ervaring met onderhandelen.

  Betrokkenheid en inzet

 •  Bereidheid om voldoende tijd te besteden aan de stichting, voortvloeiend uit de specifieke taak als penningmeester in het bestuur;
 • Bereidheid om (gemiddeld genomen) 6 maal per jaar vergaderingen van het bestuur bij te wonen en daarnaast regelmatig contact te onderhouden met de overige leden van het bestuur, de adviesraad, de helpdesk en de personeelsleden van de stichting;
 • Bereidheid om nieuwe zakelijke contacten voor de stichting aan te boren die de bekendheid, efficiëntie en financiële situatie van de stichting kunnen bevorderen;
 • Het geven van voorlichting en informatie zoals een bijdrage in een nieuwsbrief/website en andere publicaties.

Stichting Tegenkracht begeleidt kankerpatiënten voor, tijdens én na de oncologische behandelingen om deze zo goed te doorstaan en sneller te herstellen van bestraling, operatie en chemo. Het Vitaliteitsplan Tegenkracht omvat begeleiding op het gebied van lichamelijke fitheid, mentaal welzijn en voeding.

Wij hebben intensief aandacht voor de deelnemer en bieden altijd maatwerk! Dit doen wij door een persoonlijk programma op te stellen dat vakkundig op iedere afzonderlijke deelnemer is afgesteld.  Al deze maatwerktrajecten worden onder deskundige begeleiding door gediplomeerde behandelaars (zoals oncologie fysio’s, psychologen, diëtisten en fitnesstrainers oncologie) uitgevoerd. Wij hebben hiervoor een uniek landelijk netwerk van professionele behandelaars.

Sinds de oprichting in 2006 heeft Tegenkracht inmiddels ruim 4.100 kankerpatiënten geholpen aan een maatwerk begeleidingsprogramma. Deelnemers die wij begeleiden bij hun herstel waarderen het programma gemiddeld met een 8,7.