Projecten

Tegenkracht heeft diverse projecten lopen waar we met onze dienstverlening een bijdrage leveren. De twee omvangrijkste projecten waar we nu een bijdrage in leveren is het project Prehabilitatie darmkanker in samenwerking met het UMC Utrecht en het project Oncopol wat een samenwerking is met de Landelijke Politie.

Prehabilitatie

Het doel van prehabilitatie is o.a. de conditie te verbeteren, zodat iemand beter bestand is tegen een komende operatie. Onderzoeksresultaten laten zien dat er minder complicaties optreden, er een kortere opnameduur is en een sneller herstel. ‘Hoe fitter erin, hoe fitter eruit’.

Een prehabilitatietraject bestaat uit fysieke trainingen, verbeteren van voeding, mentale begeleiding, het behandelen van specifieke ziekten/kwetsbaarheden en het stoppen met roken en drinken van alcohol. De trajecten voor darmkankerpatiënten zijn vrijwel altijd kortlopend, gemiddeld 6 weken tot aan het moment van operatie.

Tegenkracht is sinds medio 2022 partner van het UMC Utrecht in een prehabilitatietraject voor darmkankerpatiënten, hierbij neemt Tegenkracht de organisatie van de fysieke trainingen voor haar rekening neemt. De patiënten kunnen zo spoedig mogelijk na aanmelding vanuit het UMC Utrecht aan de slag bij een oncologie fysiotherapeut om het fysieke trainingsprogramma te doen.

Oncopol

Oncopol is een speciaal revalidatieprogramma dat wordt aangeboden aan alle medewerkers van de politie – als eerste beroepsgroep in Nederland – bij wie de diagnose kanker is gesteld. Zodra bij een politiemedewerker de diagnose kanker wordt gesteld, ontwikkelt Tegenkracht een op maat gemaakt sportmedisch en beroepsgericht revalidatieprogramma. Kankerpatiënten krijgen arbeidsrelevante begeleiding en advies. Bovendien kan er ondersteuning gegeven worden op het gebied van mentale begeleiding, voeding en waar nodig reintegratiebegeleiding. Voor de medewerkers van de politie zijn er GEEN kosten verbonden aan het programma. Alles onder het motto ‘Stay Fit, Stay at Work’.

Werk rode draad

Oncopol helpt politiemedewerkers met kanker vanaf de eerste dag van hun ziekteproces. Op een actieve manier, zodat ze het herstelproces snel ter hand kunnen nemen. Het werk, de rode draad in hun leven, blijft daardoor zo veel mogelijk behouden. Ze beschikken zo over meer veerkracht, wat na afloop van de behandeling een snellere terugkeer bevordert. Als dat nodig is, worden ook politie-specifieke operationele begeleiding en training ingezet.

Tegenkracht

Tegenkracht begeleidt politiemensen al vanaf 2017, en heeft inmiddels vele honderden mensen geholpen bij hun herstel en re-integratie. Tegenkracht is de partner die elke aanmelding oppakt en de deelnemer verder helpt aan de gewenste interventies (bewegen en sport, met aandacht voor de mentale ondersteuning en voedingsadviezen). De coördinator van Tegenkracht opereert in deze als ‘care-manager’ van a tot z voor elke aangemelde politievrouw of politieman.

Stichting Tegenkracht